Hummel Recycling

+31 (0) 594 51 80 08

Certificaten: bewijs voor de kwaliteit van onze dienstverlening

Om de bedrijfsmatige en huishoudelijke stromen te mogen ontvangen en te mogen verkopen, hebben we de volgende certificaten:

AQSIQ


AQSIQ certificaat: is het certificaat dat bevestigd dat Hummel Recycling voldoet aan de regels die de Chinese regering heeft gesteld aan de invoer van papier en kunststoffen. Dit is nodig voor de verkoop van kunststoffen naar China.

 

PSO A123


PSO A123:  voor de bijdrage aan de werkgelegenheid van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hummel Recycling voldoet aan de eisen van trede 3.

 

 

Tüv Benelux


Tüv certificaat: is een bevestiging dat een product, dienst, proces of organisatie voldoet aan eisen die worden gesteld in wetgeving, normen en keurmerken.  Dit is nodig voor inkoop, verwerking en verkoop Europese kunststoffen.

 

FNOI OPK


FNOI OPK certificaat: is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd. Dit belangrijk voor in – en verkoop oud papier en karton.

 

Nedvang


Nedvang certificaat: Afvalbedrijven die verpakkingsafval verwerken zijn gehouden zich te certificeren op basis van de “Certificeringsregeling Verpakkingsafval” (CRV). Dit certificaat is voor bedrijven die hun administratieve organisatie op orde hebben.

 

Recyclingbedrijf

 

 

Recyclingbedrijf Hummel

                     Hummel Recycling
Bezoekadres: Mulderspark 17
9351 NR Leek (Groningen)

                      Hummel Recycling
Email:
mail@hummelrecycling.nl

                    Hummel Recycling
Telefoon:
+31 (0) 594 51 80 08
Telefax :  +31 (0) 594 51 75 23

Facebook Hummel Recycling

FNOI OPK, Nedvang, Tüv, AQSIQ