Hummel Recycling

+31 (0) 594 51 80 08

Certificaten: bewijs voor de kwaliteit van onze dienstverlening

Om de bedrijfsmatige en huishoudelijke stromen te mogen ontvangen en te mogen verkopen, hebben we de volgende certificaten:

Nedvang

 

Nedvang certificaat: Afvalbedrijven die verpakkingsafval verwerken zijn gehouden zich te certificeren op basis van de “Certificeringsregeling Verpakkingsafval” (CRV). Dit certificaat is voor bedrijven die hun administratieve organisatie op orde hebben.

 

 

Tüv Benelux

 

Niwo certificaat: Bedrijven die zich bezighouden met het beroepsgoederenvervoer over de weg, dienen in het bezit te zijn van de NIWO-vergunning.

 

 

Tüv Benelux

Umweltservice Bick certificaat: is een bevestiging dat een product, dienst, proces of organisatie voldoet aan eisen die worden gesteld in wetgeving, normen en keurmerken.  Dit is nodig voor inkoop, verwerking en verkoop Europese kunststoffen.

Recyclingbedrijf

 

 

Recyclingbedrijf Hummel

                     Hummel Recycling
Bezoekadres: Mulderspark 17
9351 NR Leek (Groningen)

                      Hummel Recycling
Email:
mail@hummelrecycling.nl

                    Hummel Recycling
Telefoon:
+31 (0) 594 51 80 08
Telefax :  +31 (0) 594 51 75 23

Facebook Hummel Recycling

FNOI OPK, Nedvang, Tüv, AQSIQ