Hummel Recycling

+31 (0) 594 51 80 08

Het proces: wat gebeurt er met oud papier karton en kunststof afval?

Hummel Recycling zamelt op diverse manieren kunststoffen en oud papier in. Dit wordt gesorteerd zodat het geschikt gemaakt wordt voor hergebruik. Vervolgens worden de homogene afvalstromen op soort gecomprimeerd in een grote balenpers. Daarna worden de balen opgeslagen in een van de opslagloodsen. De laatste stap is dat de goederen verkocht en verladen worden. Bij internationale leveringen gaat het afval in transito.

1. De inzameling

Inzameling plastic De ingezamelde stromen werden en worden nog altijd afgezet in binnen – en buitenland. Door de groeiende vraag in de jaren 90 is de inkoopmarkt vergroot van het Noorden van Nederland tot bijna alle landen van Europa. Om afvalstoffen te mogen inzamelen en te ontvangen dient Hummel te beschikken over diverse vergunningen en certificaten. Voor alle certificaten klik hier. Door de jaren heen blijft de regionale inzameling belangrijk voor Hummel  Deze inzameling geschiedt door middel van het uitzetten van diverse huurcontainers, die in veel gevallen dagelijks geledigd worden. We blijven herhalen.

Kijk voor meer informatie hier.

 

 

2. Containers

Transito van afval Hummel Recycling verhuurt verschillende soorten containers waarin onze klanten afvalstoffen kunnen opslaan.

Hierdoor kan elk bedrijf de container huren die bij het soort en de hoeveelheid afval past. Bij containers geldt een route inzameling.

Hierbij rijdt de inzamelauto bij de gecontracteerde ondernemers langs om de containers te ledigen.

 

Lees alles over containers hier.

 

3. Verwerking

Verwerking plastic afval

Bijna alle materialen die ingezameld zijn, worden gesorteerd in een sorteercabine of andere sorteerstraat. Waarna de materialen worden gecomprimeerd in een balenpers. De materialen worden in balen geperst opdat het materiaal gestapeld kan worden in de opslagloodsen en ook in de transportmiddelen.

In de lange sorteerstraat worden de gemengde stromen in een sorteercabine gesorteerd. Bij gemengde stromen worden afvalstromen die gecombineerd worden ingezameld in de verschillende stromen gesorteerd. Licht gemixte stromen worden gesorteerd op een korte sorteerband waarna de hoofdstroom in balen worden geperst.

Lees alles over verwerking hier.

 

4. Op- en overslag

Opslag van afvalHet gereed product van Hummel Recycling zijn de geperste balen. Deze worden opgeslagen in een van de opslagloodsen, het opslagterrein of het laadperron. Voor veel  stromen hebben we een aantal vaste klanten.

Dit is ook altijd het streven van Hummel om een langdurige relaties aan te gaan met afnemers.

 

Klik hier voor meer informatie over op- en overslag.

 

 

5. Verkoop

Verkoop afval

Als ontdoener, zo wordt Hummel genoemd als hij z’n goederen afzet, ben je verplicht om na te gaan of je afnemer in staat is om de beoogde materialen te verwerken volgens Europese maatstaven.

Voordat materialen verladen worden, wordt veel werk verzet om na te gaan of dit alles kan geschieden via de wettelijke kaders. Dit geldt zowel voor binnenlandse verkopen als voor grensoverschrijdende leveringen.

Kijk voor alle informatie over verkoop hier.

 

 

 

 

 

 

Recyclingbedrijf

nedvang logo nieuwniwoobick logo

Recyclingbedrijf Hummel

                     Hummel Recycling
Bezoekadres: Mulderspark 17
9351 NR Leek (Groningen)

                      Hummel Recycling
Email:
mail@hummelrecycling.nl

                    Hummel Recycling
Telefoon:
+31 (0) 594 51 80 08
Telefax :  +31 (0) 594 51 75 23

Facebook Hummel Recycling

Wat gebeurt er met plastic afval